top of page

Kuoroesittely

JoensuunLaulu_2024-2.jpeg
Lyhyt kuvaus
 Historia

Joensuun Laulu on 60-vuotias neliääninen sekakuoro, joka laulaa monipuolisesti kuoromusiikkia lähes kaikilta musiikin osa-​alueilta. Kuoron ohjelmistossa on alusta alkaen keskeisesti ollut mukana kansanlauluohjelmistoa oman maakunnan muusikoiden sovittamina, sekakuorolauluohjelmistoa hengellisistä ja isänmaallisista lauluista viihteellisiin lauluihin saakka. Ohjelmisto pyritään pitämään monipuolisena ja kiinnostavana, sekä sopivan haastavana. Kuoro esiintyy aktiivisesti konsertoiden, sekä tuoden iloa hoitolaitoksiin musiikkivierailuilla. Lisäksi käymme esiintymässä myös kauempanakin, esim. v. 2013 Karjalaiset Laulujuhlat Petroskoissa, v. 2015 Aunuksen musiikkifestivaalit, v. 2016 ja 2019 Vaasan kuorofestivaalit. SULASOLin laulufestivaalit Jyväskylässä 2022.

Vuoden 2023 alusta kuoroa on johtanut Roosa Tarvonen, musiikkipedagogi, AMK

Joensuun laulu ry:n historiaa

Joensuun musiikkipiireissä kauan vireillä ollut ajatus uuden sekakuoron perustamisesta kaupunkiin toteutui 10.10.1958, jolloin lehti-​ilmoituksen innoittamana kokoontui ns. vanhalle kansakoululle 46 henkilöä käsittävä joukko laulunharrastajia. Ensimmäisen puheenvuoron käytti tunnettu joensuulainen musiikkiliikemies Pentti Haantio ja puhetta johti Martti Tasa. Näin perustettiin uusi sekakuoro, joka sai nimekseen Joensuun Laulu. Kuoro rekisteröityi 31.1.1961.

Kuoronjohtajana toimi dir.mus. Niilo Meriala vuodet 1958 – 63. Seuraavat kuoronjohtajat olivat: Lehtori Jussi Kirves 1963 – 1970, Kari Koskiluoma 1970 – 1971, lehtori Osmo Paalanen 1971 – 1980, 1983 ja 1988, kanttori Aimo Launonen 1981 – 1983, musiikinopettaja Markku Könttä 1984 – 1987, kanttori Jouko Korttilalli 1988 – 1995, Kanttori Maria Kuusiniemi 1995 – 1998 ja kanttori Janne Piipponen 1998 – 2003.

Kuoron jäsenmäärä on vaihdellut vuosien myötä 15 – 50 laulajaan. Parhaimmillaan laulajia on ollut yli 100.

Director cantus, lehtori Osmo Paalanen on ollut kantava voima kuoron perustamisesta lähtien. Hän on toiminut taiteellisena johtajana, varajohtajana ja puheenjohtajana. Vuonna 1990 kuoro kutsui hänet kunniajohtajaksi. Kuoron kunniajäsen on Helmi Kiiskinen.

IMG_8607.jpeg
419076f9-8da9-4366-bec0-c96e1e76d19e.jpeg
Jyväskylän kuorojuhlat 12.6.2022
bottom of page